Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Politiek » PVDA

PVDA

Bij deze de reactie van de PVDA zoals ontvangen op 4 Maart 2013:

De PvdA is en was voorstander van de aanleg van de afslag A9. Vooral de oostelijke afslag naar het industrieterrein Boekerlermeer achten wij van groot belang omdat wij vrezen dat zonder afslag het terrein moeizaam tot ontwikkeling zal komen, hetgeen de gemeente veel geld zal gaan kosten.
De financiering van de afslag is echter wel een probleem. Door de economische crisis en het inzakken van de woningmarkt is de financieringsbron opgedroogd.
Als wij geen verplichting met Alkmaar en Castricum zouden zijn aangegaan, zou de keuze eenvoudig zijn, namelijk nu nog niet aanleggen. Wij hebben ons echter met deze twee gemeenten verbonden in een overeenkomst waarbij wij overeenkomen de afslag aan te leggen. Het college is bezig een voorstel voor te bereiden hoe hier mee om te gaan.
Wij bepalen onze definitieve keuze op basis van het aan ons voor te leggen voorstel
 
Met vriendelijke groet
 
Cees Rootjes
Fractievoorzitter PvdA Heiloo