Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Status » Gemeente Heiloo

Gemeente Heiloo

Door Heiloo is de Nota Strategie Zandzoom op gesteld. Naast Zuiderloo (700 woningen) wordt voor Zandzoom – Heiloo een ontwikkeling voorzien met waarschijnlijk een substantieel aantal minder woningen. Het lijkt erop dat begonnen wordt met woningen in het duurdere (top)segment. De uitgangspunten uit de Nota zullen de komende periode uitgewerkt gaan worden.

Voor Heiloo is de aansluiting A9 belangrijk, maar de financiering is wel een belangrijk aandachtpunt. Het groen ziet Heiloo inmiddels als een ambitie en niet als eis.

Positie Heiloo samengevat

  • Het woningbouwprogramma wordt losgelaten: Het was 1.500 – 1.800 woningen, dit aantal wordt mogelijk beperkt;
  • Het groen wordt een ambitie en geen eis;
  • De aansluiting A9 is een nadrukkelijke randvoorwaarde (maar er zijn zorgen over de betaalbaarheid).