Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Waarom een afslag

Waarom een afslag

Er zijn een aantal redenen waarom de afslag nuttig is. De redenen die de gemeente geeft zijn:

De aansluiting op de A9 verbetert de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Castricum en Heiloo. De aansluiting A9 is van belang voor de realisatie van de Zandzoom Limmen en Zandzoom Heiloo, voor de ontsluiting van bedrijventerrein Boekelermeer en voor de economische ontwikkeling van Heiloo en Alkmaar. Een nieuwe aansluiting zorgt ervoor dat minder auto’s de Kennemerstraatweg en Rijksweg, die dwars door Heiloo en Limmen lopen, gaan gebruiken. Ook de verkeersdruk op de ringweg Alkmaar zal verminderen. Voor bedrijventerrein Boekelermeer is een ontsluiting aan de zuidzijde belangrijk voor de ondernemers.

Bron gemeente website

Daarnaast zijn de twee grote voorstanders van een afslag de gemeente Alkmaar die graag een extra afrit wil voor de Boekelermeer en gemeente Castricum (lees Limmen) die graag willen dat het in de toekomst minder druk wordt op de Kennemerstraatweg.

Een andere voorstander is de Ondernemers Vereniging Heiloo die met een onlogisch, klein industrieterreintje aan de Kanaalweg zit op 50 meter afstand van het industrie terrein Boekelermeer. Er is in alle wijsheid in het verleden besloten hier geen rechtstreekse aansluitig te maken omdat de gemeente bang was voor sluipverkeer.