Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Waarom een afslag » Geschiedenis van de afslag

Geschiedenis Wonen in het groen

De regionale gebiedsontwikkeling Wonen in het Groen Heiloo/Limmen rondom Heiloo en Castricum wordt in 2002 door de Provincie Noord-Holland geïntroduceerd als proefproject voor het principe ‘Rood voor Groen’ (Heiloo, 2004c), waarbij de opbrengsten uit de geplande woningbouwontwikkeling (= rood) in Heiloo en Limmen deels worden ingezet voor financiering van duurzame veiligstelling van aangrenzend natuur en landschap (= groen). Realisatie is gebaseerd op het Ruimtelijke Plan Landelijk Gebied(Provincie, 2006), met een enorme ‘Groene’ opgave in de regio. Voor de planontwikkeling van Wonen in het Groen ziet de gemeente Heiloo het begin deze eeuw als uitdaging om een extra dimensie te geven aan het credo ‘Fijn wonen in het groen’, uit de strategische visie 1995–2005 (Heiloo, 2004c).

De gemeente Castricum stelt als voorwaarde voor de woningbouwontwikkeling dat er een westelijke aansluiting wordt gerealiseerd op de A9, om de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de door de gemeente lopende Rijksweg te waarborgen (Heiloo, 2004c). 

De verwachting is dat de opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling voor de helft kan bijdragen aan de financiering en realisatie van deze extra aansluiting, inclusief ontsluitingswegen. De andere helft wordt gefinancierd uit de grondexploitaties van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer, gelegen aan de oostzijde van de A9 in Alkmaar en Heiloo (Provincie et al, 2008).

Een en ander wordt vastgelegd in de Intentieverklaring Wonen in het Groen en A9-aansluiting Heiloo/Limmen (Provincie et al, 2004a), de Bestuursovereenkomst Wonen in het Groen Heiloo/Limmen (Provincie et al, 2005) en de Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken deel I (Provincie et al, 2008). Tussen Heiloo en Limmen kunnen volgens het plan maximaal 2.400 woningen gebouwd worden, variërend van sociale woningbouw tot woningen in het topsegment en eigen ontworpen woningen op bouwkavels. De meeste woningen, ongeveer 1.800, zijn gepland in de gebieden Zuiderloo (700) en Zandzoom (1.100) in de gemeente Heiloo. 

Kort samengevat de motivatie van de verschillende partijen om mee te werken:

Castricum: Ontwikkelen huizen en een betere afwikkeling Rijksweg

Heiloo: Ontwikkelen huizen en industrieterrein Boekelermeer

Alkmaar: extra ontsluiting Boekelermeer

Provincie: Groei en introductie "Rood voor Groen"project

 

 

 

 

 

Bron: scriptie