Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Waarom een afslag » Ontsluiting Boekelermeer

Boekelermeer voor Heiloo?

Boekelermeer Zuid 3 een terrein voor Heilooers... ehh Of toch maar niet...

Het bedrijventerrein Boekelermeer ligt in de gemeenten Alkmaar en Heiloo en is een onderdeel van de Boekelermeerpolder. Het deel Boekelermeer Zuid 3 is in eerste instantie bestemd voor de vestiging van lokale bedrijven uit Heiloo en voormalige gemeenten Akersloot en Limmen (nu Castricum). Het college heeft onlangs besloten medewerking te verlenen bij het toekennen van kavels aan bedrijven die een verplaatsingswens hebben vanuit andere gemeenten in de regio.

Boekelermeer Zuid 3 heeft een bruto oppervlakte van ca. 25,4 hectare, van deze bruto oppervlakte is ca. 14,4 hectare te gebruiken als bedrijfslocatie.

 

Om dit in perspectief te plaatsen: Alkmaar heeft 50 meter naar het Noorden 205 hectare om uit te geven en 50 meter naar het Oosten ligt 9 hectare industrie terrein van de gemeente Castricum. Hoe zo is dit industrieterrein echt Heiloo?

Het enige waardoor dit industrieterrein echt "Heiloos" is is door de kosten die het met zich meebrengt voor Heiloo! Als we slechts 50% van de kosten van de afslag A9 toewijzen aan het industrieterrein dan moet de gemeente al bijna een miljoen per hectare zien te ontvangen:

Bouw Index nu € 26.396.792 € 12.297.861

Toerekenen % kosten afslag aan Boekelermeer

50% 100%
Aantal hectares 14,4 205,0
Toegerekend per hectare € 916.555 € 59.990

 

Met andere woorden: het industrie terrein kost de gemeente alleen al door de aanleg van de afslag één miljoen per Hectare! Als ze het al verkocht kunnen krijgen! Let op: dit is exclusief de verwervings- en inrichtingskosten die aan het industrieterrein zelf zijn uitgegeven!

 De oplossing: dit debacle zo snel mogelijk aan de gemeente Alkmaar geven op twee voorwaarden:

  1. Alkmaar wordt verantwoordelijk voor de noordelijke ontsluiting van het terrein en een eventuele afslag
  2. Heilooer ondernemers krijgen 20% korting op de grondprijs als ze zich hier willen vestigen