Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Waarom een afslag » Meer of minder sluipverkeer?

Meer of minder sluipverkeer?

Lees dit interessante tekstje op de website van de gemeente: (hier)

Waarom een aansluiting op de A9

De aansluiting op de A9 verbetert de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Castricum en Heiloo. De aansluiting A9 is van belang voor de realisatie van de Zandzoom Limmen en Zandzoom Heiloo, voor de ontsluiting van bedrijventerrein Boekelermeer en voor de economische ontwikkeling van Heiloo en Alkmaar. Een nieuwe aansluiting zorgt ervoor dat minder auto’s de Kennemerstraatweg en Rijksweg, die dwars door Heiloo en Limmen lopen, gaan gebruiken. Ook de verkeersdruk op de ringweg Alkmaar zal verminderen. Voor bedrijventerrein Boekelermeer is een ontsluiting aan de zuidzijde belangrijk voor de ondernemers.

Mooi toch? Maar dan pakken we het onderzoek dat de Provincie heeft laten opstellen door DHV in 2005 erbij dat nog van de orginele bouwaantallen uitgaat en niet de feitelijke lagere bouwproductie. En wat lezen we daar op de openingspagina:

"Al met al moet worden geconstateerd dat de verkeerseffecten van het plan Zandzoom ten opzichte van de situatie 2020 zonder Zandzoom beperkt van omvang zijn. Natuurlijk er is sprake van een verkeerstoename op N203 en N512 maar deze is beperkt van omvang gezien de verkeersintensiteiten voor 2020 tijdens het namiddaguur. Daar waar de nieuwe woningen worden gerealiseerd neemt het verkeer toe maar het effect is beperkt. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat er zich in het planjaar 2020 ook zonder realisatie van Zandzoom problemen metde verkeersafwikkeling op de N203 voor zullen doen." Bron: MV-SE2004 2230v3 Hoofdrapport A9 Heiloo

Maar de verkeersdruk op de Kennemerstraatweg gaat toch afnemen door de afslag A9? Laten we het verkeersplan van Heiloo erbij pakken Verkeersplan

"Verkeersonveiligheid als gevolg van een hogere verkeersdruk door aansluiting op de A9 wordt voorkomen door adequate maatregelen op het gemeentelijke wegennet."

Met andere woorden: het was volgens de Provincie niet nodig om de aansluiting en Zandzoom te koppelen: er is geen oorzaak en geen gevolg. Om het nog erger te maken: volgens de eigen onderzoeken van de Gemeente wordt het drukker niet rustiger.

En nu het leukste: Er is in geen van deze onderzoeken goed gekeken naar het waterbed effect. Mensen die vanuit de regio Amsterdam/Schiphol/Haarlem naar de Egmonden willen hebben nu twee opties:

  1. Via de ring Alkmaar naar de A9
  2. Via Bakkum en Uitgeest naar de A9

Al deze mensen krijgen nu een 1 minuut kortere route via Heiloo! Komt er nog een spoortunnel bij dan is het zelfs meer dan 2 minuten sneller. Dus wat is het gevolg van €27 miljoen investeren in een afslag A9? Grotere drukte!