Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Status » Gemeente Castricum

Gemeente Castricum

Castricum is het voorbeeld van een Gemeente die laat zien hoe het ook kan: In een openbaar document laten ze duidelijk zien aan zelfreflectie te doen, alternatieven te bekijken en een pragmatische keuze te maken over hoe nu verder te gaan.  (strategie document)

Voorbeelden? Het document geeft open en eerlijk de posities van alle partijen aan en ook wat de gemeente zelf denkt:

Bij ongewijzigde koers zal de boekwaarde door de dalende grondopbrengsten onverantwoord hoog oplopen en niet meer terugverdiend kunnen worden, zodat met aanzienlijke verliezen rekening gehouden moet worden. Wanneer het project beƫindigd wordt, worden de inhoudelijk projectdoelstellingen, woningbouw, aansluiting A9 en Groenprojecten niet gehaald. Daarnaast ontstaat een financieel / risicotechnisch probleem. Het is daarmee noodzakelijk de huidige koers te heroverwegen en te bezien of en hoe het project vervolgd kan worden.

Daarnaast geeft Castricum eerlijk toe te hebben gekeken of en hoe de afspraken te ontbinden zijn:

Privaatrechtelijke afspraken regio

Door VD2 Advies is eind 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de mate van binding van de overeenkomsten die gesloten zijn in het kader van Wonen in het Groen.VD2 geeft aan dat het er op lijkt dat zowel de Bestuursovereenkomst als de Nofa onvoldoende ruimte biedt om deze niet na te komen. In principe zijn partijen gehouden tot uitvoering van de overeenkomsten. In ieder geval zal de partij diede overeenkomst niet nakomt, moeten aantonen dat het niet-nakomen redelijk en billijk is. Het risico op schadevergoeding ligt daarmee ook bij de niet-nakomende partij. Uit recente jurisprudentie is daarnaast gebleken dat de rechter de economische situatie niet snel als onvoorziene omstandigheid zal toekennen.

Privaatrechtelijke afspraken Driessen

Ook hier geldt dat de huidige economische situatie geen onvoorziene omstandigheid is waarop een partij zich kan beroepen om contracten eenzijdig te ontbinden of te modificeren.

 Met andere woorden: Castricum zou er wel uit willen maar kan niet...